STOR TAK til alle vore sponsorer – uden dem ville det ikke være muligt at opføre et Fyrspil .

Hovedsponsorer 2022: