1984: »Til Fyret« af Bent Haller. Lodbjerg Fyr. Instr.: Allan Holm Hansen. l anledning af fyrets 100 års jubilæum.

1985: »Peter – en digter fra Thy« af Knud Erik Pedersen. Doverodde Købmandsgård. Instr.: Allan Holm Hansen. I anledning af digteren J.P. Jacobsens 100 års dødsdag.

1986: Aflyst.

1987: »Sankt Thøger-spillet« af Gunnar Iversen. Vestervig Kirke. Instr.: Jonna Møller. Om helliggørelsen af Thøger.

1988: »Frihed er den bedste muld« af Jytte Borberg. Tandrup. Instr.: Flemming Harbo. l anledning af 200 året for stavnsbåndsløsning.

1989: »Fremmede fugle – scener af en cirkusfamilies saga« af Gunnar Iversen. Cirkusgården, Tvolm. Instr.: Flemming Harbo. Om Mieheslægten.

1990: »Mellem himmel og Hav« af Leif Damsgaard Jensen. Lyngby. Instr.: Kjeld W. Jensen. Om fiskerlejet Lyngbys første år.

1991: »Sejer« af Niels Stokholm. Skyum Bjerge. Instr.: Poul Brandt. Om thyboernes udenrigshandel i bronzealderen.

1992: »Et billedes tid« af Kjeld W. Jensen. Heltborg Forsamlinghus. Instr.: Kjeld W. Jensen. Om maleren Jens Søndergaard i anledning af den officielle indvielse af Heltborg Museum.

1992: »Spillet om Liden Kirsten og Prins Buris« af Gunnar Iversen. Vestervig Kirke. Instr.: Jacob B. Jessen. Om Vestervigs kendte kærlighedslegende.

1993: »Lokummet brænder« af Jytte Borberg. Næssund Teglværk. Instr.: Poul Brandt. Om teglværket og teglværksarbejdernes liv.

1994: »Fyrglimt« af Carsten Jensen. Lodbjerg Fyr. Instr.: Poul Brandt. 10 års jubilæumsforestilling om Thylands historie.

1995: »En skryder for Vorherre« af Kjeld W. Jensen. Ashøje. Instr.: Torben Tangsig. l anledning af maleren Jens Søndergaards 100 års fødselsdag.

1996: »Skibet er ladet med … « af Niels Stokholm. Agger Havn. Instr.: Poul Brandt. Om skudefarten på Limfjorden i midten af 1800-tallet.

1997: »Troldmanden fra Revs« af Svend Sørensen. Ashøje. Instr.: Jacob B. Jessen.

1998: »Ånd og gevær« Et spil om digteren Hans Bakgaard af Niels Stokholm. Stykket opførtes på den spilleplads i Ydby, hvor Hans Bakgårds egne stykker blev opført.

1999: »En Juniluftning« af Niels Stokholm. Ashøje Instr. Jakob Oschlag. I anledning af Grundlovens 150 års jubilæum.

2000: »Ved Dover Kil« af Svend Sørensen. Doverodde Købmandsgaard. Instr.: Jonna Møller. Om studedrift og købmandsliv ved Limfjorden i midten af 1800-tallet.

2001: »Jomfruen fra Ashøje« af Gunnar Iversen. Ashøje. Instr.: Poul Brandt. Et eventyrspil med udgangspunkt i keltisk mytologi og gamle danske sagn.

2002: »Under Lykkens Sejl« af Gunnar Iversen. Skibstedfjord Træningscenter, Sdr. Ydby. Instr.: Hanne Mungart. Et vikingespil om Knud den Store.

2003: ”Himlens Port” af Svend Sørensen. Ashøje. Instr.: Per Kaas Mortensen. Om fire gode gerninger i Sydthy i 1900-tallet.

2004: ”Spillet om Hørdum” af Kaj Nissen. Hørdum station. Instr: Jakob Oschlag. Om byen og banen gennem 125 år.

2005: ”Nogle dage i maj” af Kaj Nissen. Ashøje. Instr.:Per Kaas Mortensen. I anledning af Danmarks befrielse i maj 1945.

2006: ”Det koster mindst en herregård” af Niels Stokholm. Irup. Instr.: Jacob B. Jessen. Om livet på og omkring Irup år ca. 1700.

2007: ”Ved det yderste hav” af Kaj Nissen. De sorte huse i Agger. Instr.: Helle Bisgaard og Ejgil Enevoldsen. Et egnsspil om kystsikringen i Agger.

2008: “Møllersvend på valsen” af Svend Sørensen. Heltborg mølle. Instr.Jacob B. Jessen. Helte og skurke i Heltborg 1890.

2009: “Historien om Klit” af Kaj Nissen. Lodbjerg Fyr. Instr. Ejgil Enevoldsen og Knud-Ole Henriksen. 25-års jubilæumsspil. En eventyrlig og sand komedie om fygningen, klithederne og fyret på den lådne bakke.

2010:Galgebakke”, Hassing – et spil om Galgebakkens historie af Niels Stokholm. Instr. Jacob B. Jessen.

2011: “Trolden fra Bedsted” af Kaj Nissen. Thy Højspænding, Bedsted. Instr. Knud-Ole Henriksen og Morten Nielsen. Historien bag og om livet på Thy Højspændingsværk gennem årene.

2012: “Andreas og Andreas” af Niels Stokholm. “Skibstedgård”, Sdr. Ydby. Instr. Jacob B. Jessen. Om en epoke i ”Skibstedgård”s historie.

2013: “Vester i Vig” af Kaj Nissen. Klosterparken i Vestervig. Instr. Ejgil Enevoldsen, Morten M. Nielsen og Gitte Dam. Om Vestervigs tilblivelse.

2014: “Den Spanske Sømand” af Marie Markvard Andersen. Oplagspladsen i Lyngby. Instr. Jacob B. Jessen.

2015: “De Tre Ringninger” af Kaj Nissen. Ashøje. Instr. Ejgil Enevoldsen, Jesper Krogh og Morten Nielsen.

2016: “En perle i Thy” af Svend Sørensen. Morup Mølle. Instr. Jacob B. Jessen.

2017: “Blodsøstre” af Marie Markvard Andersen. Ved Visby Kirke. Instr. Ejgil Enevoldsen og Gitte Daniel Dam.

2018: “Konerne på Bubbel” af Kaj Nissen. I I haven ved gården “Bubbel”. Instr. Jacob B. Jessen. Om familierne på ”Bubbel” og gårdens historie i perioden 1788 til begyndelsen af 1900-tallet.

2019: ”Nordens Dronning og Den Jyske Høg” af Brian Wind-Hansen. På ”Gl. Ørumgaard” ved Ørum Sø. Instr.: Jakob Oschlag. Om Dronning Margrethe I og den jyske Høg-slægt på Ørum Slot.

2020: Aflyst på grund af Corona-pandemien.

2021: “Ravkongens døtre” af Marie Markvard Andersen. I den gamle sandgrav, Sindrupvej 6, syd for Ydby. Instr.: Ejgil Enevoldsen og Ninna Lund Nielsen. Om magtbegær, forræderi og venskab. Omdrejningspunkt er ravvejen, som i oldtiden var en handelsrute mellem Nord- og Sydeuropa.

2022: ”Oprøreren fra Thy” af Brian Wind-Hansen. På gården ”Kovstrup” ved Sønderhå. Instr.: Flemming Lodberg Jensen og Jesper Krogh. Om Christen Kold, der var en pioner inden for højskole- og friskolebevægelsen.

2023: “Etaten” af Mads Kamp. Festpladsen i Ydby Skov. Instr.: Jacob B. Jessen. Om Etatsråd Niels Andersen, politiker og entreprenør og Dansk Arbejdsgiverforenings første formand.

2024: “Helvig” af Marie Markvard Andersen. På gården “Aagaard” syd for Hurup. Instr. Ejgil Enevoldsen og Flemming Lodberg Jensen.  Baseret på forfatter Winni Østergaards bog af samme navn. Om pigen Helvig, et uægte barn i Thy og familiemønstre i begyndelsen af 1800-tallet.