Fyrspillet 2023 – ETATEN

– et eventyrspil om thyboen Niels Andersen, entreprenør, folketingsmand og etatsråd

Forestillingen opføres på festpladsen i Ydby Skov fra den 28. juni til den 2. juli 2023.