Det skal være sjovt at være med i Fyrspillene, og som forening er vi forpligtet til at sikre, at såvel børn som unge og voksne trives godt. Derfor har vi formuleret følgende retningslinjer.

Alkohol
Ved arrangementer i Fyrspillenes regi gælder lovgivning vedr. salg og udskænkning af alkohol til personer under 18 år.

Billeder / sociale medier
Ved tilmelding til årets spil giver du samtidig tilladelse til, at billeder og video taget i forbindelse med Fyrspillenes aktiviteter må bruges på sociale medier og til PR.
Private fyrspilsrelaterede billeder kan også blive brugt på sociale medier og i forbindelse med PR. Det tillades dog ikke under nogen omstændigheder at tage eller bruge billeder eller video i kompromitterende situationer.

Mobning
Vi har fokus på trivsel og har nultolerance over for mobning, vold eller overgreb i øvrigt.
Da børn også er involveret i Fyrspillenes opsætninger, indhenter vi i henhold til gældende lovgivning altid børneattest for instruktør(er) og de(n) ansvarlige person(er) fra kostumegruppen.
Vi sikrer også, at der altid er minimum to voksne, der har opsyn med garderober/omklædningsrum, hvor der er børn.

Rygning
Der må ryges udendørs, ikke i telte eller vogne. Skodder og tobak bortskaffes på forsvarlig vis.

Hvad skal du gøre?
Føler du dig mobbet, ser du eller får mistanke om, at nogle af disse regler ikke bliver overholdt, kontakter du bestyrelsen, som herefter ansvarligt vil tage sig af sagen. Bestyrelsen og andre, der har viden om sagen, har tavshedspligt.

Sanktioner
Ved forseelser af mindre grad kan der gives en advarsel. Ved gentagne eller grovere forseelser kan bestyrelsen beslutte at bortvise og eventuelt indgive en anmeldelse.
December 2017

Bestyrelsen i Fyrspillene i Sydthy