Fyrspillene i Sydthy startede i 1984 med et spil om Lodbjerg Fyr, som dette år fejrede 100 års fødselsdag.

Der var stemning for at forsætte det næste år, og ideen blev så godt modtaget, at den overlevede en aflysning på grund af sygdom det tredje år.

Det grundlæggende i ideen var at spille et nyt sted i Sydthy Kommune hvert år, og at få skrevet et nyt stykke, som knytter sig til det sted, hvor der spilles. Det har Fyrspillene nu holdt fast ved i over 30 år, noget af en rekord inden for dansk amatørteater. Siden 1995 er forestillingerne hvert andet år blevet opført på Ashøje ved Hurup, hvor der er etableret siddetribune på bakken ned mod søen.
Denne praksis har man de seneste år valgt at fravige.

Det er lykkedes at holde sammen på en fast kerne af skuespillere og hjælpere, men der er også mange, der deltager et år eller to og så tager en pause. Der har været fra 50 til 100 medvirkende.

Fyrspillene råder over en omfattende garderobe og en stor samling af rekvisitter, som i øvrigt også lejes ud til andre scener eller til private.

Fyrspillene fik i 2003 stillet lokaler i Gettrup gamle skole til rådighed af Sydthy Kommune. Her er der indrettet systue, og teatergarderoben findes også her.

Økonomien er væsentligst baseret på tilskud fra offentlig og privat side og selvfølgelig på en masse frivillig arbejdskraft. Budgettet for en forestilling er normalt ca. kr. 120.000, hvoraf op til halvdelen går til forfatteren, som er den eneste lønnede person, mens resten går til annoncer, programmer, plakater og materialer m.m.