STOR TAK til alle vore sponsorer
– uden dem ville det ikke være muligt at opføre et Fyrspil.

Hovedsponsorer 2024: