STOR TAK til alle vore sponsorer – uden dem ville det ikke være muligt at opføre et Fyrspil.

Hovedsponsorer 2023: