1984: »Til Fyret« af Bent Haller. Lodbjerg Fyr. Instr.: Allan Holm Hansen. l anledning af fyrets 100 års jubilæum.

1985: »Peter – en digter fra Thy« af Knud Erik Pedersen. Doverodde Købmandsgård. Instr.: Allan Holm Hansen. I anledning af digteren J.P. Jacobsens 100 års dødsdag.

1986: Aflyst.

1987: »Sankt Thøger-spillet« af Gunnar Iversen. Vestervig Kirke. Instr.: Jonna Møller. Om helliggørelsen af Thøger.

1988: »Frihed er den bedste muld« af Jytte Borberg. Tandrup. Instr.: Flemming Harbo. l anledning af 200 året for stavnsbåndsløsning.

1989: »Fremmede fugle – scener af en cirkusfamilies saga« af Gunnar Iversen. Cirkusgården, Tvolm. Instr.: Flemming Harbo. Om Mieheslægten.

1990: »Mellem himmel og Hav« af Leif Damsgaard Jensen. Lyngby. Instr.: Kjeld W. Jensen. Om fiskerlejet Lyngbys første år.

1991: »Sejer« af Niels Stokholm. Skyum Bjerge. Instr.: Poul Brandt. Om thyboernes udenrigshandel i bronzealderen.

1992: »Et billedes tid« af Kjeld W. Jensen. Heltborg Forsamlinghus. Instr.: Kjeld W. Jensen. Om maleren Jens Søndergaard i anledning af den officielle indvielse af Heltborg Museum.

1992: »Spillet om Liden Kirsten og Prins Buris« af Gunnar Iversen. Vestervig Kirke. Instr.: Jacob B. Jessen. Om Vestervigs kendte kærlighedslegende.

1993: »Lokummet brænder« af Jytte Borberg. Næssund Teglværk. Instr.: Poul Brandt. Om teglværket og teglværksarbejdernes liv.

1994: »Fyrglimt« af Carsten Jensen. Lodbjerg Fyr. Instr.: Poul Brandt. 10 års jubilæumsforestilling om Thylands historie.

1995: »En skryder for Vorherre« af Kjeld W. Jensen. Ashøje. Instr.: Torben Tangsig. l anledning af maleren Jens Søndergaards 100 års fødselsdag.

1996: »Skibet er ladet med … « af Niels Stokholm. Agger Havn. Instr.: Poul Brandt. Om skudefarten på Limfjorden i midten af 1800-tallet.

1997: »Troldmanden fra Revs« af Svend Sørensen. Ashøje. Instr.: Jacob B. Jessen.

1998: »Ånd og gevær« Et spil om digteren Hans Bakgaard af Niels Stokholm. Stykket opførtes på den spilleplads i Ydby, hvor Hans Bakgårds egne stykker blev opført.

1999: »En Juniluftning« af Niels Stokholm. Ashøje Instr. Jakob Oschlag. I anledning af Grundlovens 150 års jubilæum.

2000: »Ved Dover Kil« af Svend Sørensen. Doverodde Købmandsgaard. Instr.: Jonna Møller. Om studedrift og købmandsliv ved Limfjorden i midten af 1800-tallet.

2001: »Jomfruen fra Ashøje« af Gunnar Iversen. Ashøje. Instr.: Poul Brandt. Et eventyrspil med udgangspunkt i keltisk mytologi og gamle danske sagn.

2002: »Under Lykkens Sejl« af Gunnar Iversen. Skibstedfjord Træningscenter, Sdr. Ydby. Instr.: Hanne Mungart. Et vikingespil om Knud den Store.

2003: ”Himlens Port” af Svend Sørensen. Ashøje. Instr.: Per Kaas Mortensen. Om fire gode gerninger i Sydthy i 1900-tallet.

2004: ”Spillet om Hørdum” af Kaj Nissen. Hørdum station. Instr: Jakob Oschlag. Om byen og banen gennem 125 år.

2005: ”Nogle dage i maj” af Kaj Nissen. Ashøje. Instr.:Per Kaas Mortensen. I anledning af Danmarks befrielse i maj 1945.

2006: ”Det koster mindst en herregård” af Niels Stokholm. Irup. Instr.: Jacob B. Jessen. Om livet på og omkring Irup år ca. 1700.

2007: ”Ved det yderste hav” af Kaj Nissen. De sorte huse i Agger. Instr.: Helle Bisgaard og Ejgil Enevoldsen. Et egnsspil om kystsikringen i Agger.

2008: “Møllersvend på valsen” af Svend Sørensen. Heltborg mølle. Instr.Jacob B. Jessen. Helte og skurke i Heltborg 1890.

2009: “Historien om Klit” af Kaj Nissen. Lodbjerg Fyr. Instr. Ejgil Enevoldsen og Knud-Ole Henriksen. 25-års jubilæumsspil. En eventyrlig og sand komedie om fygningen, klithederne og fyret på den lådne bakke.

2010:Galgebakke”, Hassing – et spil om Galgebakkens historie af Niels Stokholm. Instr. Jacob B. Jessen.

2011: “Trolden fra Bedsted” af Kaj Nissen. Thy Højspænding, Bedsted. Instr. Knud-Ole Henriksen og Morten Nielsen. Historien bag og om livet på Thy Højspændingsværk gennem årene.

2012: “Andreas og Andreas” af Niels Stokholm. “Skibstedgård”, Sdr. Ydby. Instr. Jacob B. Jessen. Om en epoke i ”Skibstedgård”s historie.

2013: “Vester i Vig” af Kaj Nissen. Klosterparken i Vestervig. Instr. Ejgil Enevoldsen, Morten M. Nielsen og Gitte Dam. Om Vestervigs tilblivelse.

2014: “Den Spanske Sømand” af Marie Markvard Andersen. Oplagspladsen i Lyngby. Instr. Jacob B. Jessen.

2015: “De Tre Ringninger” af Kaj Nissen. Ashøje. Instr. Ejgil Enevoldsen, Jesper Krogh og Morten Nielsen.

2016: “En perle i Thy” af Svend Sørensen. Morup Mølle. Instr. Jacob B. Jessen.

2017: “Blodsøstre” af Marie Markvard Andersen. Ved Visby Kirke. Instr. Ejgil Enevoldsen og Gitte Daniel Dam.

2018: “Konerne på Bubbel” af Kaj Nissen. I I haven ved gården “Bubbel”. Instr. Jacob B. Jessen. Om familierne på ”Bubbel” og gårdens historie i perioden 1788 til begyndelsen af 1900-tallet.

2019: ”Nordens Dronning og Den Jyske Høg” af Brian Wind-Hansen. På ”Gl. Ørumgaard” ved Ørum Sø. Instr.: Jakob Oschlag. Om Dronning Margrethe I og den jyske Høg-slægt på Ørum Slot.

2020: Aflyst på grund af Corona-pandemien.

2021: “Ravkongens døtre” af Marie Markvard Andersen. I den gamle sandgrav, Sindrupvej 6, syd for Ydby. Instr.: Ejgil Enevoldsen og Ninna Lund Nielsen. Om magtbegær, forræderi og venskab. Omdrejningspunkt er ravvejen, som i oldtiden var en handelsrute mellem Nord- og Sydeuropa.

2022: ”Oprøreren fra Thy” af Brian Wind-Hansen. På gården ”Kovstrup” ved Sønderhå. Instr.: Flemming Lodberg Jensen og Jesper Krogh. Om Christen Kold, der var en pioner inden for højskole- og friskolebevægelsen.