Se en forsmag på forestillingen HER.

NORDENS DRONNING OG DEN JYSKE HØG

Lad os sammen rejse tilbage i tiden til en helt særlig egn i det nordvestlige Jylland.

Året er 1353, og Valdemar Atterdag og Dronning Helvigs yngste datter Margrete fødes på Søborg Slot. Samme dag fødes Magnus Høg på Ørum Slot i Sydthy. Deres liv bliver tæt forbundet, og vi vil gennem Fyrspillenes opførelse af stykket ”Nordens Dronning og Den Jyske Høg” opleve det hele på tæt hold.

Vi følger Margrete fra fødsel og gennem hele hendes liv. Vi oplever den meget unge Margrete, som bliver gift med Kong Haakon 6. af Norge, mod sin vilje, og senere flytter til Akersborg i Norge, hvor hun lever som Norges dronning.

Samtidig følger vi Magnus Høg, oplever hans møde med Margrete og hører om, hvorfor Magnus bliver hendes væbner og får et par panserhandsker. Disse handsker – inspireret af et fund af en panserhandske i 1937 ved Ørum Slotsbanke – fletter historien sammen.

Margrete og Haakon får sønnen Oluf. Da den danske konge Valdemar Atterdag dør i 1375, bliver Oluf ved Margretes hjælp konge af Danmark med Margrete som formynder og dermed regent. Oluf dør dog af sygdom som 16-årig.

Men Margrete vil holde sammen på landet og beholde magten, og derfor har hun en plan for, af hvem og hvordan landet skal ledes. Som arvtager til tronen hentes en slægtning til Danmark og oplæres til konge. Hans navn ændres fra Bugislaw til Erik, senere Erik af Pommern – og for at skabe fred i Norden og holde landene samlet under én konge skabes Kalmarunionen.

Det er en historie om krig og kærlighed, en storslået livsfortælling om en af Danmarks mest fascinerende kvindeskikkelser; om en nu uddød slægt fra Thy og dennes ejendomme og forhold til og konflikter med den danske kongemagt; om et nordisk fællesskab, der søger fred og forening og om den type kærlighed og vilje, der – trods megen modstand – aldrig giver op.

Forestillingen indgår som en del af programmet, der markerer Foreningen Nordens 100-års jubilæum.

På gensyn!

Heidi Søgaard Madsen
Formand for Fyrspillene i Sydthy