Forestillingen ”Oprøreren fra Thy” er Fyrspillenes 37. spil. Det opføres på den gamle herregård ”Kovstrup”, Gadegårdsvej 8, Sønderhå, 7752 Snedsted, i perioden 29. juni til 3. juli 2022. Der spilles 5 forestillinger. 
Manuskriptet er skrevet af dramatikeren Brian Wind-Hansen, som for anden gang arbejder sammen med Fyrspillene. Stykket instrueres af Flemming Lodberg Jensen og Jesper Krogh, der begge har været involveret i fyrspil i mange år som skuespillere og for Jesper Kroghs vedkommende også som instruktør.
Forestillingen handler om skolemanden Christen Kolds begivenhedsrige liv. På samme tid fortæller den Danmarkshistorie og taler til os i nutiden, når det kommer til både pædagogik og menneskesyn.
Rammen er den ældre Christen Kold i hans sidste leveår 1870, hvor han på sit dødsleje fortæller den enkle ”Historien om Lille Mis” for nogle børn og samtidig i en slags drømmespil genoplever sit eget levede liv.
Vi ser hans ankomst til ”Kovstrup” som 15-årig i 1831, hvor hans startede som huslærer for familien Lillelunds børn på gården. I 1834 beslutter han sig for at få en rigtig læreruddannelse på Snedsted Seminarium, og vi oplever hans forelskelse i pigen Else fra Hørdum og hans begejstring for datidens gudelige vækkelser gennem bekendtskabet med lægprædikanten Peder Larsen Skræppenborg.
Pastor L. D. Hass i Ribe Stift henter ham i 1838 som huslærer til landsbyen Forballum fra Øster Jølby på Mors, hvor Kold var blevet udelukket fra skolelærerembedet. Han nægtede at lære eleverne Balles Lærebog udenad. I stedet gjorde han den mundtlige fortælling til den vigtigste metode i undervisningen, det som han allerede praktiserede på ”Kovstrup” med udgangspunkt i først at oplive, derefter oplyse.
Hass støtter ham i en ny strid med kancelliet om Balles lærebog, dog forgæves. I protest mod myndighederne siger Hass sit sognepræsteembede op og får Christen Kold med på sammen med ham at rejse til Smyrna som missionærer. Her tilbringer han fem år, inden han i 1847 med en trækvogn går hele vejen op gennem Europa tilbage til fødebyen Thisted.
Vi oplever Kold frivillig soldat i krigen 1848 og et afgørende møde med maleren Martinus Rørby, der får ham til at samle mod til sig til at tage til København for at møde N.F.S. Grundtvig. Dette møde om tanker om højskole og efterskole er også en del af handlingen.